CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC NẮP HỐ GA NAM THANH
    Đúc nắp hố ga - song chắn rác bằng gang và composite

SONG CHẮN RÁC BẰNG NHỰA COMPOSITE

Song chắn rác ngăn mùi 960x530mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ

Tấm chắn rác KT 1000x400x40mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ

Bộ song chắn gồm khung KT 960x530mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ