CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC NẮP HỐ GA NAM THANH
    Đúc nắp hố ga - song chắn rác bằng gang và composite

SONG CHẮN RÁC BẰNG GANG

Tấm chắn rác KT 1000x200x20mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ

Tấm chắn rác KT 1000x300x35mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ

Tấm chắn rác KT 1000x1000mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ