CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC NẮP HỐ GA NAM THANH
    Đúc nắp hố ga - song chắn rác bằng gang và composite

NẮP VIỄN THÔNG

Nắp ngăn mùi Composite KT 1200x1000x80mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ

Nắp viễn thông2 cánh KT 1200x1200x120mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ

Nắp bể cáp 4 Cánh KT 1660x554x80mm

  • Diện tích: m2
  • Giá: 0 VNĐ